A tartalomért felelős személy: Gyulai Lehel

Compartimentul de igiena mediului îşi axează activitatea în jurul protejării unui mediu sanogen şi a unui habitat uman cât mai sănătos prin activităţi specifice  de monitorizare a factorilor de risc din mediul de viaţă (apă potabilă, ape îmbăiere, poluare atmosferică, intoxicaţii neprofesionale cu agenţi chimici, monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie infantilă, managementul deşeurilor medicale).

În cadrul acestui compartiment se desfăşoară şi activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi se elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare.

Activități

 • Se colaborează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile
 • Se asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică.
 • Poluarea mediului, reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale lumii, ce-şi pune amprenta negativă asupra existenţei şi pune sub semnul întrebării viitorul omenirii.  
 • Supravegherea calităţii apei de băut prin monitorizare continuă este una dintre cele mai importante activităţi ale acestui compartiment, o activitate continuă şi susţinută.
 • Monitorizarea zonelor de îmbăiere naturale neamenajate, prin recoltare periodică de probe de apă
 • Rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală – prin colaborare şi schimb de date cu Agenţia de Protecţie a Mediului)

Igiena Alimentației și Școlară

 • Phone: 0266-310.423 int. 130, 213
 • Email: alim@aspharghita.ro
 • Program primire clienți: Luni, Miercuri 8:30-14:30

Medicina muncii

 • Phone: 0266-310.423 int. 103
 • Email: munka@aspharghita.ro
 • Program primire clienți: Luni, Miercuri 8.30-14.30