A tartalomért felelős személy: Cserei Maria

Activități

 • Activități de consultanță și prestații de specialitate
 • Monitorizarea condițiilor igienico-ocupaționale, eliberarea notificărilor pentru unități industriale
 • Documentația necesară pentru elaborarea notificării:
 1. memoriu tehnic;
 2. planul de situație cu încadrarea în zonă;
 3. schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;
 4. actul de înființare al solicitantului;
 5. acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului;
 6. chitanța de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică.
 • Evaluarea factorilor de risc/noxe – la solicitarea diverselor unități economice prin determinări, cu aparatură modernă, în colaborare cu Laboratorul de toxicologie industrială; eliberarea Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă
 • Determinarea/evaluarea factorilor de microclimat
 • Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuși la pesticide
 • Consultanță de specialitate – privind supravegherea sănătății a lucrătorilor conform H.G.nr. 355/2007 și H.G.nr. 1169/2011
 • Cercetarea și declararea cazurilor semnalate de îmbolnăviri profesionale
 • Actualizarea evidenţei cazurilor de silicoză din judeţ, prin confruntarea datelor noastre cu evidenţa la nivelul medicilor de familie şi raportarea datelor obţinute, la Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
 • Verificării respectării prevederilor OUG nr. 96/2003 referitoare la protejarea angajatelor gravide în raport cu factorii de risc ocupaționali
 • Alcătuirea Comisiei de medicina muncii în caz de contestări – privind inaptitudinea angajaților pentru exercitarea profesiei
 • Programul Național II, privind protejarea sănătății si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă, factorilor de risc ocupaționali:
  1. Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor;
  2. Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații;
  3. Evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilena și tetracloroetilena (percloretilena);
  4. Riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la personalul angajat în unitățile sanitare din România;
  5. Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală profesională.

Medicina muncii

 • Phone: 0266-310.423 int. 103
 • Email: munka@aspharghita.ro
 • Program primire clienți: Luni, Miercuri 8.30-14.30