A tartalomért felelős személy: Ferenczy Zsuzsa

Serviciul de control în sănătate publică îşi desfăşoară activitatea pe baza Planului naţional şi planului local de control, fiind subordonat directorului adjunct de sănătate publică, organizat în două compartimente:

  1. Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă
  2. Compartimentul control unităţi şi servicii de sănătate

Activități